Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice Scandinavia AB
Box 19099
104 32 Stockholm

Hemsida:

24sevenoffice.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

24SevenOffice är en norsk aktör med svensk närvaro som erbjuder egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem med moduler inom bokföring, CRM, projekt och timmar samt rapportering.

Teckningsperiod:

29 januari 2021 - 1 februari 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

300 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via en accelerad bookbuilding-process anordnad av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

24SevenOffice inledde emissionen efter att marknaden stängt den 29 januari 2021 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 1 februari.

Denna emission görs i samband med att 24SevenOffice köper verksamheter.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss