Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice Scandinavia AB
Box 19099
104 32 Stockholm

Hemsida:

24sevenoffice.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

24SevenOffice är en norsk aktör med svensk närvaro som erbjuder egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem med moduler inom bokföring, CRM, projekt och timmar samt rapportering.

Teckningsperiod:

27 maj 2020 - 27 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

110 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 215,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission, via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

24SevenOffice meddelade efter att marknaden stängt den 27 maj att de gör en riktad emission på upp till 5 miljoner aktier, ska vara klar innan marknaden öppnar den 28 maj 2020.

Uppdatering: 24SevenOffice fick in 110 Mkr till 22 kr per aktie. Teckningskursen per aktie motsvarar en rabatt om cirka 5 procent jämfört med stängningskursen på Spotlight Stock Market den 27 maj 2020.

Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Den Riktade Nyemissionen tecknades av bland andra fonden TIN Ny Teknik, Swedbank Robur Ny Teknik, Adrigo Small & Midcap, Joh. Berenberg Gossler & Co och Seven Canyons Advisors.

Uppdaterat: 2020-05-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss