Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Zoomability Int AB
Zoomability Int AB

Zoomability Int AB
Frejgatan 13 A
723 35 Västerås

Hemsida:

zoomability.com

Verksamhet:

Zoomability utvecklar och säljer fyrhjulsdrivna fordon drivna på el. Zoomability Int AB hette tidigare A IT-solutions AB.

Ägare:

Uppdatering: New Equity Venture International AB 17,5 %.

New Equity Venture International AB 21,2 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Första halvåret 2017

Värdering:

14,3 Mkr post money, efter en nyemission på 2,5 Mkr i januari 2017.

Övrigt:

I böran av januari 2017 meddelade New Equity Venture Internatiol att deras helägda dotterbolag A IT-solutions AB har genomfört ett förvärv av bolaget Zoomability AB, via en apportemission som gör att New Equity Venture International efter affären äger 21,2 %.

A IT-Solutions AB ska byta namn till Zoomability Int AB.

Detta bör leda fram till att Zoomability Int AB noteras på någon av MTF-listorna under 2017.

Uppdatering: I början av februari 2017 meddelade NEVI att Zoomability gjort en nyemission på 2,5 Mkr och inlett arbetet med att notera sig. Planen är att noteringen ska ske under första halvåret 2017.

Uppdaterat: 2017-02-02

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss