Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i The Great Wild AB
The Great Wild AB

The Great Wild AB
Artillerigatan 18
114 51 Stockholm

Hemsida:

thegreatwild.com

Verksamhet:

The Great Wild är ett nischat socialt nätverk enbart för jägare, i form av en mobilapp.

Ägare:

FrontOffice Nordic AB ca 30 %, som inför noteringen delar ut hela eller delar av sitt innehav till aktieägarna.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Kommande

Tid:

Första halvåret 2017

Värdering:

Nyemission inför notering kommer att göras till pre-money 25 Mkr.

Övrigt:

The Great Wild har under 2016 fått in nytt kapital från FrontOffice, efter en finansieringssvacka. Bolagets grundare Johan Eldh berättar i slutet av november 2016 att huvudspåret nu är en notering under 2017.

Uppdatering: I början av februari 2017 meddelade FrontOffice att The Great Wild ska noteras och att en nyemission ska göras inför det. FrontOffice kommer även att dela ut hela eller delar av sitt innehav i The Great Wild till sina aktieägare.

Uppdatering: I mitten av mars 2017 meddelade The Great Wild att de ombildat sig till ett publik aktiebolag och i samband med det gjort en mindre kapitalanskaffning. Vidare meddelade man att noteringen ska ske på NGM Nordic-MTF och att man då vill ta in 15-20 Mkr.

Uppdaterat: 2017-03-14

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss