Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Viking Supply Ships AB

Viking Supply Ships AB

Viking Supply Ships AB
Lilla Bommen 6
404 28 Göteborg

Hemsida:

www.vikingsupply.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Teckningsperiod:

15 november 2017 - 30 november 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 120 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund har inga exakta datum eller villkor kommunicerats. Bolaget ska göra en företrädesemission på ca 120 Mkr under fjärde kvartalet och beslutet tas formellt på en extra bolagsstämma i början av november 2017.

Bolagets majoritetsägare Kistefos, som för närvarande innehar 75,3 % av aktierna och 71,2 % av rösterna i bolaget, har meddelat att man kommer att rösta för en nyemission på den extra bolagsstämman, och att man avser att teckna sin andel av de nyemitterade aktierna pro-rata, samt att man garanterar att teckna återstående aktier i nyemissionen (i den mån de inte tecknas av övriga aktieägare).

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss