Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NorInvent AB

NorInvent AB

NorInvent AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.norinvent.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NorInvent är ett medicintekniskt forskningsbolag som utvecklar drug delivery-plattformar baserade på kolhydrater.

Teckningsperiod:

2 februari 2017 - 17 februari 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,5 Mkr

Teckningskurs:

3,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

48,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten.

Post:

Övrigt:

NorInvent börjar handlas på First North den 3 mars 2017.

Det går att förteckna genom att lämna en teckningsförbindelse under perioden 15 - 31 december 2016.

Uppdaterat: 2016-12-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss