Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft Technology AB
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.crowdsoft.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crowdsoft erbjuder en plattform för att, samla in, styra, sortera och samarbeta kring stora inflöden av information från privatpersoner, medarbetare och andra intressenter.

Teckningsperiod:

3 januari 2018 - 17 januari 2018

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

56,9 Mkr

Teckningskurs:

0,11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37,9 Mkr pre-money. Observera dock att företrädesemissionen följs av en apportemission som betalas med en stor mängd aktier, om de aktierna räknas in så förädrar det värderingen kraftigt.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 52 Mkr.

Denna företrädesemission följs av en apportemission på minst 600 000 000 aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss